Đang Thực Hiện

Android App Yell for Mukes1986

This is an app for Mukes1986. This will be a copy of our previous iPhone app written by Mukes1986. Thanks.

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: mukes, app yell, copy app iphone android, iphone copy android, copy app android iphone, mobile app copy, android app copy, copy android, calendar app android iphone, conversion iphone app android, develop app android iphone, iphone calendar app android, contact app android iphone, iphone app android, iphone app written, iphone app copy

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) Westbury, United Kingdom

Mã Dự Án: #1691083

Đã trao cho:

mukes1986

As we agreed.

£750 GBP trong 60 ngày
(34 Đánh Giá)
7.1

4 freelancer đang chào giá trung bình £600 cho công việc này

WangJin

Hello! Please check PMB.

£800 GBP trong 6 ngày
(31 Đánh Giá)
7.2
fdnkdnkg

PLEASE CHECK PM

£300 GBP trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
robatvbx

PLEASE CHECK PMB

£600 GBP trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
L15Mz6VcK

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

£750 GBP trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0