Đã Đóng

Android Apps Developer from China (Repost)

4 freelancer đang chào giá trung bình $438 cho công việc này

gordongao

very experienced android/ios developer

$250 USD trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
4.2
qaconsulting

Please check your PM.

$250 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.8
androidMVC

yeah,i come from [url removed, login to view] can talk about i have two years of experience with Java and android?

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RUI623dAp

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0