Đã Đóng

Viết một ứng dụng Android - repost

tôi muốn thiết kế một chương trình giúp cho người khiếm thị có thể đi lại bằng các cảm biến rung và camera tích hợp trên điện thoạ[url removed, login to view] có chức năng quan sát đường đi sau đó cảm biến sẽ rung về hướng đi tốt nhất cho người khiếm thị.

cảm biến rung sẽ rung khi người khiếm thị đi vào con đường nguy hiểm. không rung nếu đi đúng đường

camera mở rộng hơn có thể dùng được đồng thời cả trước và sau

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: m&t, h&m, h & m, hi mu, b&m, vi, r d, r & d, nh , nguy, l & t, d-u-n-s, d m, camera repost, repost android tablet, mono android repost, mobile apps iphone android repost, android app repost, creating android app listview repost, android repost

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cao Bang, Vietnam

ID dự án: #5474674

3 freelancer đang chào giá trung bình $55/giờ cho công việc này

vijaywebsol

Hello Sir, Ready to start work Immediately.....give me few minutes for the technical discussion.....have done similar work before.... [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$51 USD / giờ
(17 Nhận xét)
5.3
areshadol

Respected Sir I am from Silicon technologies international. I have read requirements of your project. because we are + 4 Year experience in this field . We are able to complete this as you want. We never demand for Thêm

$51 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
thocon9xxx

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$55 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
haiseven

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$55 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
tiepdc89

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$55 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0