Đã Hủy

Cần làm 1 ứng dụng Android để bán điện thoại di động với nội dung đã có sẵn trên website