Đã Đóng

Viết một ứng dụng Android

tôi muốn thiết kế một chương trình giúp cho người khiếm thị có thể đi lại bằng các cảm biến rung và camera tích hợp trên điện thoạ[url removed, login to view] có chức năng quan sát đường đi sau đó cảm biến sẽ rung về hướng đi tốt nhất cho người khiếm thị.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: m&t, h&m, h & m, b&m, vi, nh , l & t, d m, mu ng trong asp net, data entry vi t nam, vi t nam teline, quan, android nokia n800, n800 android install, buy android iphone online, android websites, custom android applications, android n800

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #5470461

wangjeong126

Dear, sir! IF ANYTHING IS IMPOSSIBLE, THEN THIS WILL NOT BE SAYING TO ME!!! COME TO ME WITH YOUR EVERYTHING! BUT IF YOU WANT POOR QUALITY, THEN I AM NOT FOR YOU. I've seen your project description very carefully, a Thêm

$526 USD trong 6 ngày
(3 Nhận xét)
2.7