Đã Đóng

Viết ứng dụng Android

7 freelancer chào giá trung bình$619 cho công việc này

offenderstechno

Hi, Whats up. I am not going to bore you with some repeated scripts that all freelancers use. I am trying to get to a point. If i write some stuffs here. I would like to know about some of your preferences. I have a go Thêm

$1289 USD trong 18 ngày
(19 Nhận xét)
5.6
a2zinfom

Chúc mừng,   HIỂU BIẾT CỦA CHÚNG TÔI Chúng tôi đã xem xét chặt chẽ các yêu cầu của dự án và hiểu rằng bạn đang tìm kiếm một nhà phát triển Android / IOS chuyên dụng để phát triển một ứng dụng Android cho bạn. Ch Thêm

$400 USD trong 10 ngày
(8 Nhận xét)
5.1
Xnguyena2

hello, cho mình thêm thông ti về ứng dụng ..............................................................................................

$555 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
1.5
jaymitinfotech

Hi, Yes we can develop the content analysis applications site on android. We are ready to start your project immediate. As per match please check our Android app work: [login to view URL] Thêm

$566 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
babuocchan

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$500 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
apiece

I had read your complete Project Description After We are ready to get start your Project right now. We will let you know your project progress all time and we only request for money when you will be 100% satisfied. S Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
phusung

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$500 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0