Đang Thực Hiện

J2ME developer

Đã trao cho:

programmerWorker

Please check your message box. Thanks.

$130 USD trong 5 ngày
(25 Đánh Giá)
6.1

7 freelancer đang chào giá trung bình $201 cho công việc này

mguptalx

Please check your PMB.

$250 USD trong 7 ngày
(2 Đánh Giá)
5.1
minalelo

Please check your PMB

$250 USD trong 20 ngày
(5 Đánh Giá)
4.6
fahien

please view PM

$250 USD trong 7 ngày
(6 Đánh Giá)
4.3
amrzagloul

thanks .

$150 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
omeba

We have experience in writing such applications in J2ME and Android.

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anilksit

dear sir i ready to work with you

$180 USD trong 11 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0