Đã hoàn thành

Easy Project Convert easy iphone app to Andriod app

Được trao cho:

ashwinrkjain

See private message.

$50 USD trong 5 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6

9 freelancer đang chào giá trung bình $186 cho công việc này

TopOfStack

Hi we are interested for the project.

$250 USD trong 15 ngày
(164 Nhận xét)
8.0
gzonevn

Hi, Please check PMB

$230 USD trong 15 ngày
(17 Nhận xét)
6.2
hungndl

Please, check PM

$250 USD trong 15 ngày
(29 Nhận xét)
6.2
dharmin007

Hi, android expert here. Please check PMB.

$250 USD trong 10 ngày
(23 Nhận xét)
6.0
AuroTech

if u want quality in project then check my pm

$250 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
4.3
skdsolution

we are ready to serve you project.

$180 USD trong 15 ngày
(5 Nhận xét)
3.4
mediafooo

Hi, We are very much interested in your project, please check your PMB for more details. Thanks

$250 USD trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
3.1
niravdetroja

hello sir, please check your pmb.

$55 USD trong 5 ngày
(3 Nhận xét)
3.0
liyamahendra

Please check your PMB.

$140 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
bilthon83

Hi, please check PM

$160 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0