Đang Thực Hiện

find a chinese student

help me finish a app(a clock) on android,very easy.

the clock will awake on the time people set,then the rocket in the app will lanch,and the people will need to find the rocket and fix it then the clock will shut down.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: find set, find in set, find help, rocket, find phone, find people, find and fix, awake, find phone app android app, android chinese, find phone android, chinese app, find phone app android, android find phone app, chinese help, student help, find app, app find, find chinese, android student, find android, finish android, find phone android app, mobile clock app, chinese android app

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) chongqing, China

ID dự án: #1701898

Được trao cho:

yuyoiaway

I can do this,pls sent the detail?

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $65 cho công việc này

mynameisajay

PLease check pm for details.

$30 USD trong 2 ngày
(43 Nhận xét)
5.1