Đã hoàn thành

inventory anriod app

i want to add a property inventory using a android app take a photo and produce a csv file so i can reload this back to my web database

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: anriod app, web inventory, inventory database, android app photo, reload file, mobile inventory, property mobile, mobile web photo, android photo database app, inventory using, using inventory, csv android, web app photo, app inventory, leedslad, android app inventory, Property App, photo web app, android photo database, database inventory

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) leeds, United Kingdom

ID dự án: #1642922

Được trao cho:

amirhakim37

Please check ur PM

$350 USD trong 15 ngày
(15 Đánh Giá)
5.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $533 cho công việc này

techproj

Hi, Please check PM.

$750 USD trong 10 ngày
(28 Nhận xét)
6.9
parambnb

Hello We are Experts in Android. please check inbox for portfolio

$400 USD trong 5 ngày
(17 Nhận xét)
6.0
Gabrielnick

PLEASE CHECK PMB

$500 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0