Đã hoàn thành

Modifying a previous android live wallpaper

Được trao cho:

gordongao

hello ,I am gordon

$3 USD / giờ
(8 Đánh Giá)
4.2

3 freelancer đang chào giá trung bình $6/giờ cho công việc này

CreativeB24

Dear Project Owner, Kindly check PMB for further details and proceedings. Best Regards Team B24 e Solutions Pvt. Ltd.

$11 USD / giờ
(4 Nhận xét)
6.1
mynameisajay

please check pm for details.

$3 USD / giờ
(29 Nhận xét)
4.5