Đã Hủy

Radio Player

Hello there,

i need a code for playing a extern pls file. like radio, but from the internet.

i dont need any kind of extra stuff, the only thing i need is

1) play, pause and stop buttons

2) no need graphics.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: code radio, radio mobile, code player, android radio, radio play, android phone radio, extern, mobile radio, player android phone, player buttons, android internet, code radio android, radio internet android, code play radio android, android play file phone, android play radio code, internet radio player android, mobile android radio, buttons play stop, stop play buttons, code play stop android, code mobile player, play stop buttons, radio code android, player radio

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Frederikshavn, Denmark

ID dự án: #1635929

1 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

MobileTeamVN

COnsider it done. Please see PM. Thanks.

$150 USD trong 1 ngày
(132 Nhận xét)
7.5