Đã hoàn thành

Rate my android app

Android phone is necessary.

-Buy my app on Android Market.

-Rate it and make comment.

Salary: $20

App Price:$10

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: rate android app, rate app android, rate android phone, android rate phone, buy comment, android app price, android 19, rate android, android app rate, my rate, rate, rate app, phone android, market app, buy android app, app market, android market, price app, android comment, android app buy, salary app, mobile app market, app rate, android rate, mobile app comment app

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Chuou-ku, Japan

ID dự án: #1067057

Được trao cho:

Skateman

Happy to help you!

$300 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
3.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $267 cho công việc này

roshish

AS Discussed. Thanks

$250 USD trong 10 ngày
(25 Nhận xét)
5.5
mapiko

Can do this now. :) good day

$250 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
2.0
liyamahendra

Please check your PMB.

$250 USD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
1.0