Đã hoàn thành

Rate my android app

Android phone is necessary.

-Buy my app on Android Market.

-Rate it and make comment.

Salary: $20

App Price:$10

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: rate android app, rate app android, rate android phone, android rate phone, buy comment, android app price, android 19, rate android, android app rate, my rate, rate, rate app, phone android, market app, buy android app, app market, android market, price app, android comment, android app buy, salary app, mobile app market, app rate, android rate, mobile app comment app

Về Bên Thuê:
( 29 nhận xét ) Chuou-ku, Japan

Mã Dự Án: #1067057

Đã trao cho:

Skateman

Happy to help you!

$300 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
3.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $267 cho công việc này

roshish

AS Discussed. Thanks

$250 USD trong 10 ngày
(25 Đánh Giá)
5.5
mapiko

Can do this now. :) good day

$250 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0
liyamahendra

Please check your PMB.

$250 USD trong 0 ngày
(1 Đánh Giá)
1.0