Đang Thực Hiện

squarsh game for mobile (J2ME and symbian)

Được trao cho:

Toby20100504

I can do this for you :)

$200 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

wqassar

Hi I have experience in creating rich mobile applications. hope to get more details from you to discuss the best bid

$200 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0