Đã Hủy

Ung dung Android.

Can tim 1 ban lam app android.

Du an rat gap. Ban nao co kha nang lien he nhe.

Du an can hoan thanh trong vong 16 ngay. Tong chi phi khoang 100$ - 300$.

TIen se duoc release sau khi dc test.

Chu y: Tien chi duoc release sau khi app da duoc test.

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: ung dung android, dung dung, android release, vong, Phone Gap, mobile app se, lien, duoc, dung, chi, App Android , android rat, rat android, gap app, gap phone, android phone gap, phone gap app, phone gap android app, 300 android app, press release writing submissions android app

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Hochiminh, Vietnam

ID dự án: #4754216