Đã Đóng

Windows Mobile OCR

5 freelancer đang chào giá trung bình $710 cho công việc này

hegazy

HOLA.. thank you for the invitation. I developed with that library before. Do you mean Windows mobile 6.5 and before or windows phone 7 and later?

$1500 USD trong 15 ngày
(7 Nhận xét)
6.9
ingeniusglobal

Please check the private message

$750 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
C9r8a5XKI

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$750 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Parkerrick

PLEASE SEE PM

$250 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Jacksonrick

HELLO SIR PLEASE SEE PM

$300 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0