Đã hoàn thành

128392 Work for Dave Miller.

Work for Dave Miller. He sent me the $240 he owes you.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: miller

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Wilmington,

ID dự án: #1874560

Được trao cho:

vanillasky

THANKS TONY and please rate for last and for this project on scriptlance.

$240 USD trong 0 ngày
(91 Đánh Giá)
5.2