Đã Trao

BlackBerry App Development

6 freelancer đang chào giá trung bình €147 cho công việc này

anthonioez

I am interested in your project

€154 EUR trong 4 ngày
(51 Nhận xét)
6.5
devapps13

can you provide more details about the app?

€100 EUR trong 5 ngày
(34 Nhận xét)
6.3
kakoappa

BB expert here

€111 EUR trong 3 ngày
(16 Nhận xét)
5.8
Kartoos

Dear, I am more than expert in blackberry app development. Kindly share details

€94 EUR trong 5 ngày
(25 Nhận xét)
5.7
smartucks4u

Hi I am interested in this....

€309 EUR trong 25 ngày
(5 Nhận xét)
3.3
biendodinh

Dear Sir ! i have more experiment about blackberry

€111 EUR trong 15 ngày
(1 Nhận xét)
2.7
beloussovoleg

Hi, I can start this work

€111 EUR trong 3 ngày
(1 Nhận xét)
1.4