Đang Thực Hiện

need simple Blackberry app

Đã trao cho:

kakoappa

Hello. Blackberry expert here

$50 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
5.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

hegazy

hi.. i am experienced..

$250 USD trong 5 ngày
(8 Đánh Giá)
6.9
CyberUtilities

Please check PMB :)

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0