Đang Thực Hiện

need simple Blackberry app

I need simple simple simple Blackberry app connected to website ( mobile optimized ) so nothing to do , important think i dont have blackberry developer account if you can add it to your account will be better

Kĩ năng: Blackberry, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: simple mobile app, need simple website, need blackberry, app developer account, app connected, optimized phone, mobile phone connected, simple mobile app blackberry, need developer account, blackberry app website, need simple app, mobile website blackberry, radio app blackberry developer, mobile optimized, blackberry simple, blackberry developer phone, app developer blackberry, simple website mobile, write simple app blackberry iphone web, website blackberry, simple phone app, simple mobile blackberry, developer blackberry, blackberry website, simple blackberry app

Về Bên Thuê:
( 37 nhận xét ) Miami, United States

ID dự án: #1716873

Được trao cho:

kakoappa

Hello. Blackberry expert here

$50 USD trong 1 ngày
(17 Đánh Giá)
5.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $150 cho công việc này

hegazy

hi.. i am experienced..

$250 USD trong 5 ngày
(8 Nhận xét)
6.9
CyberUtilities

Please check PMB :)

$150 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0