Đã hoàn thành

Very simple BlackBerry application - 1 hour max to do

I need an app launcher that when you press the icon it will load a website in the browser.

I will give you the icon and when I press it, it should launch a website in the native browser.

I will give you the website URL.

That is all.

Kĩ năng: Blackberry, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: in hour, icon launcher, launcher, blackberry application, launcher url, need blackberry, simple launcher, simple mobile app blackberry, application load, url max, launcher website, mobile launcher app, mobile app launcher blackberry, browser phone, native blackberry app, max mobile, blackberry launcher app, native app browser, blackberry app website, blackberry launcher, url app blackberry, url blackberry app, launcher mobile, launcher blackberry, mobile website app launcher

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1684124

Được trao cho:

mohamedgaber91

please check you private message ,regards

$25 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
0.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $28/giờ cho công việc này

anthonioez

I am ready to handle this.

$30 USD / giờ
(50 Nhận xét)
6.4