Đang Thực Hiện

Mobile website for chimcare

Mobile Website for Manish. I am looking to have a mobile version of my current website [url removed, login to view]

Please contact me asap

Kỹ năng: HTML5, jQuery / Prototype, Mobile App Development

Xem thêm: mobile website, version mobile, version mobile phone, html mobile website, mobile phone version website, mobile phone website html, mobile version website html, html version website, mobile html website, version mobile website, mobile phone contact, looking mobile website, mobile version html, mobile website html, html mobile version, chimcare, mobile version website, website mobile version, html mobile

Về Bên Thuê:
( 38 nhận xét ) West Linn, United States

Mã Dự Án: #1608640

Đã trao cho:

cssmatter

Ready for mobile website!!

$230 USD trong 10 ngày
(2 Đánh Giá)
2.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $235 cho công việc này

itsvidi

Please check the detail proposal in PM Box

$240 USD trong 14 ngày
(3 Đánh Giá)
3.7