Đã hoàn thành

add bookmark and search functionality to existing soundboard app

I have an existing simple soundboard app (iphone, ipad) which plays sounds on button click. I want to add bookmarking and search functionality to the app, so you can bookmark sounds and search for them. Also add a scroll-view so i can add more sounds.

This is an easy project so do not give me quotes above 30 USD.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development, Objective C

Xem nhiều hơn: add sounds, add 44, app search ipad, add bookmark ipad, mobile app bookmark, mobile app soundboard, soundboard app project, ipad add button, mobile bookmark, soundboard iphone simple project, add functionality existing app, mobile phone soundboard, quotes app iphone, add existing app existing facebook page, scroll ipad, soundboard ipad app, add search functionality iphone app, bookmark project, scroll app, app soundboard ipad, quotes iphone, simple mobile app iphone, add initial view existing iphone app, iphone bookmark, simple iphone app soundboard

Về Bên Thuê:
( 28 nhận xét ) Berlin, Germany

ID dự án: #4552070

Được trao cho:

zhengnami13

I can do it quickly.

$45 USD trong 2 ngày
(10 Đánh Giá)
4.6

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

WangJinHao

Hello. I am ready for this simple app.

$103 USD trong 2 ngày
(13 Nhận xét)
4.8