Đã hoàn thành

App development

Được trao cho:

Teknowledge

As discussed

$9000 USD trong 45 ngày
(95 Đánh Giá)
8.8

2 freelancer đang chào giá trung bình $7000 cho công việc này

easysolutions4u

Hi, we need to understand the scope of your project in details. Please check PMB for details from our end. Thanks.

$5000 USD trong 45 ngày
(0 Nhận xét)
0.0