Đã hoàn thành

Convert Plist file to SQLite database - For LoGiCBuGG

I need 4 Plist files, converting over to an sqlite database.

1 file has approx 700 items, each item containing upto 20 values

the other 3 are much smaller, approx 50 items in each containing 10 values for each item.

I'll need to get documentation through for the structure of the SQLite database.

It should allow common queries.

Many thanks.

Kĩ năng: Android, iPhone, Mobile App Development, SQL

Xem nhiều hơn: convert plist sqlite, plist sqlite, convert plist database, convert plist, convert sqlite plist, convert plist file sqlite, plist convert sqlite, plist convert database, converting plist sqlite, convert sqlite database plist file, plist sqlite database, plist files sqlite, plist file sqlite, convert plist file, sqlite database plist, sqlite plist, convert plist file sqlite file, Sqlite, logicbugg, database queries, Convert Database, queries database, database sqlite, sqlite convert, iphone convert phone

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Mottingham, United Kingdom

ID dự án: #1082624

Được trao cho:

LoGiCBuGG

Details in PM.

£150 GBP trong 5 ngày
(30 Đánh Giá)
5.8

1 freelancer đang chào giá trung bình £150 cho công việc này

Huiming324

***Please check PM, thanks...***

£200 GBP trong 3 ngày
(13 Nhận xét)
6.1