Đóng

Freelance iPhone App Developer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $2837 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

Project description: Custom enterprise app for iPhone required that will encompass the following functions:-

GPS tracking,

Customer Mapping ([url removed, login to view] Maps),

Appointment listing,

Barcode scanning (e.g. QR/Data Matrix),

Signature capture

All above functions with full data retrieval / capture to online SQL database.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online