Đã Hủy

HTML 5 Conversion of an existing project

HI , Need a conversion of an existing blackberry project into HTML 5

[url removed, login to view]

Need the same interactivity.... as for the iphone but using HTML 5

Kĩ năng: HTML5, iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: mobile html 5, html 5 5 0, HTML 5, conversion\, existing project, html mobile project, project blackberry mobile, need webstore, blackberry appworld, blackberry project mobile, iphone webstore, existing iphone, mobile existing html, conversion project html, content conversion, using html, iphone blackberry phone, html project blackberry, html webstore, iphone html phone, mobile content blackberry, create project existing source iphone, iphone conversion, mobile phone conversion, iphone html

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Nashik, India

ID dự án: #1023736

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

kunalpatel151087

Respected sir, Please check your PMB.

$300 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0