Đang Thực Hiện

install mobile app on linux

I already have a mobile app from the vendor and a designed web page for it. I need it intergrated to my website from my linux machine

Kỹ năng: Android, iPhone, Mobile App Development, Symbian, Windows Mobile

Xem thêm: app install linux, app machine, web mobile app, mobile page, app install, page mobile, install app phone, page phone app, web page mobile, web phone app, app vendor, mobile install, mobile app page, need mobile app website, iphone mobile app, install web app, install web app phone, mobile app need, website app page, iphone app web page, mobile website iphone, need mobile app, mobile web page, app mobile website, mobile website app

Về Bên Thuê:
( 65 nhận xét ) columbia, United States

Mã Dự Án: #1056765

Đã trao cho:

ultimatesystem

Please check PMB for details

$100 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
5.9

4 freelancer đang chào giá trung bình $113 cho công việc này

vovs

Hi, favor2011.. I think I can do it. See PM.

$50 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
3.8
bksriharsha

Please Check My PM. I am interested in doing this project.

$200 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
MakeYouBelieve

Please check your inbox.

$100 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0