Đã Đóng

Integrate Corona SDK Apps to Pushwoosh

I'm looking for an experienced Corona SDK (Lua) programmer to implement push notifications for my apps by integrating to Pushwoosh services.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: pushwoosh, corona pushwoosh, corona sdk pushwoosh, implement pushwoosh corona, pushwoosh corona sdk, sdk, push notifications, lua, lua programmer, corona sdk, integrate sdk, programmer apps, looking apps, looking apps programmer, corona lua, lua mobile, corona sdk push notifications, apps programmer, corona sdk corona, tower defense sdk corona, iphone lua, lua iphone, looking iphone apps programmer, apps phone, programmer apps iphone

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Puchong, Malaysia

ID dự án: #1739236

2 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

hanzhen18

Dear hiring manager. Please check PMB.

$500 USD trong 3 ngày
(38 Nhận xét)
6.7
qsvn

We are experts in smartphone development. We are ready to start.

$150 USD trong 3 ngày
(2 Nhận xét)
3.7
nrsoftsolutions

Have a look on PMB for our BID.

$250 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0