Đang Thực Hiện

iPhone app enhancements

Enhancements to iPhone app - private project for Ali

Please do not bid

Project already started - another phase

Kỹ năng: Android, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: mobile enhancements, app private, iphone app enhancements, enhancements, private app, iphone private app, private app iphone, project iphone app, app iphone project organizer, app iphone project, bid iphone app, private iphone app, iphone app track project, iphone app project, iphone project budgeting app, iphone app develop project, iphone project app, iphone app bid, iphone project organizer app

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Shepherd's Bush, United Kingdom

Mã Dự Án: #1732796

Đã trao cho:

infomatsINC

thanks and here is the bid

$1100 USD trong 10 ngày
(21 Đánh Giá)
7.1

3 freelancer đang chào giá trung bình $1117 cho công việc này

davidmiller7

Hello Sir, Please check PMB for listing and confident to complete the project with quality services.. Best Regards

$1500 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nrsoftsolutions

check pmb for our bid.

$750 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0