Đóng

iPhone App, Watch Timing App.

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £766 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£250 - £750 GBP
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

I am a watchmaker looking for a developer to create an app which displays the rate in seconds (how fast or slow in seconds the watch is keeping) of any given mechanical watch.

Similar to the Kello app on the iPhone, the app will work when the mic on the Apple device is placed on the watch. The mic picks up the small vibrations from the watch and calculates the expected rate. A professional timing machine will be provided to calibrate the app.

More information on request.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online