Đã Trao

Iphone applicationdeveloper using Titanium

We have a fully ready Iphone application written using Titanium. The application is live on the app store but needs a small set of changes. Please apply with your prev work samples.

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: prev, mobile live iphone, live mobile iphone, app live iphone, iphone app using, ready iphone, small iphone application, iphone live, live iphone, iphone small application, app iphone ready, iphone app samples, mobile application samples, iphone app written, using gps iphone apps, using camera iphone dev, using camera iphone development, using rss iphone app, small application iphone, using web iphone application, iphone samples, iphone wallpaper changes time

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1614025

1 freelancer đang chào giá trung bình $700 cho công việc này

GokceArpatRanjan

Hi there ...Please check PMB.

$700 USD trong 14 ngày
(46 Đánh Giá)
7.0