Đã Trao

Iphone applicationdeveloper using Titanium

We have a fully ready Iphone application written using Titanium. The application is live on the app store but needs a small set of changes. Please apply with your prev work samples.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: titanium mobile app, prev, titanium iphone, app titanium, work titanium, mobile live iphone, live mobile iphone, app live iphone, iphone app using, ready iphone, small iphone application, iphone live, live iphone, titanium mobile, titanium iphone app, iphone small application, app written titanium, titanium app iphone, iphone app titanium, app iphone ready, iphone app samples, mobile application samples, iphone app written, using gps iphone apps, using camera iphone sdk project

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

ID dự án: #1614025

1 freelancer đang chào giá trung bình $700 cho công việc này

GokceArpatRanjan

Hi there ...Please check PMB.

$700 USD trong 14 ngày
(46 Nhận xét)
7.0