Đang Thực Hiện

iPhone code audit

4 freelancer đang chào giá trung bình $90 cho công việc này

maverick26

Consider it done.

$50 USD trong 0 ngày
(58 Nhận xét)
6.7
oneteamus

As per your request i am submitting the bid. 25/hr.

$250 USD trong 14 ngày
(4 Nhận xét)
5.8
iphonelancer

Please see PMB.

$30 USD trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
4.9
BooLeak

Hi there, i'm ready to traning you, through teamviewer! Thanks.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0