Đã Hủy

iPhone Developers from Russia

We want to test the capabilities of iPhone developers from Russia.

We have a small iPhone app which we cannot discuss without signing an NDA but the app will take 1 week approx to complete.

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: iphone developers russia, developers mobile, test iphone, russia, mobile developers, russia iphone, small iphone app, iphone test, lucyrosewood, iphone nda, developers app, iphone app week, iphone complete app template, iphone complete app, iphone app test, complete app iphone, phone developers, test iphone app, iphone developers, iphone app developers, small iphone, iphone test app, iphone application developers

Về Bên Thuê:
( 39 nhận xét ) London, United Kingdom

Mã Dự Án: #1605880

4 freelancer đang chào giá trung bình £413 cho công việc này

simplesshh

Hello. Please kindly check PM.

£500 GBP trong 15 ngày
(32 Đánh Giá)
6.0
gunjan001

Hi I'm ready to work with you ASAP.

£500 GBP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
mariatechno

PLEASE CHECK PMB

£300 GBP trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Lukeinfotech1

PLEASE CHECK PMB

£350 GBP trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0