Đã hoàn thành

iPhone/iPad universal framework

Được trao cho:

FBombMedia

Please see PM.

$200 USD trong 10 ngày
(14 Đánh Giá)
5.4

8 freelancer đang chào giá trung bình $274 cho công việc này

MobileTeamVN

We have available one for you. Please check PM

$199 USD trong 10 ngày
(138 Nhận xét)
7.6
maverick26

Check your PM.

$400 USD trong 7 ngày
(57 Nhận xét)
6.7
gzonevn

Dear Sir, I have experience in developing iPhone/iPad applications, lets me do it for you.

$150 USD trong 3 ngày
(11 Nhận xét)
5.9
namanhams

Hi, Please check your inbox. Thanks.

$200 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
mac3

Hi, please see our PM for more info. Thank you!!!

$190 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
4.3
goodmanager2011

Hello sir, check pmb please.

$250 USD trong 8 ngày
(7 Nhận xét)
3.7
csoftdev

dear sir,pls see the pmb. thanks

$600 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0