Đã Hủy

Viết ứng dụng iPhone, iPad

Viết ứng dụng đọc channel và keyword trên Youtube như sau:

- Thay đổi hình icon và channel được

- Thay đổi hình icon và keyword được

- App tìm theo keyword có thêm bộ lọc :theo ngày và theo lượt view

- App làm xong kèm theo bộ source

- Hỗ trợ up app lên store ios.

Kĩ năng: iPad, iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: tr icon, youtube vi, vi, Theo, l & t, app iphone youtube channel, youtube ipad app, app youtube ipad, ipad youtube app, youtube app ipad, channel youtube app iphone, youtube app iphone channel, iphone ipad ios, channel store, youtube view app, ios iphone ipad, iphone app channel youtube, youtube mobile view, app create ical event ios, youtube ipad

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Hồ Chí Minh, Vietnam

ID dự án: #5771326

bitoto

A proposal has not yet been provided

$137 USD trong 7 ngày
(6 Nhận xét)
3.3