Đang Thực Hiện

iPhone Matching Cards Game

9 freelancer đang chào giá trung bình $234 cho công việc này

MAnkita

Hello,Please refer your PMB.Thank you.

$250 USD trong 10 ngày
(25 Đánh Giá)
7.6
martapodlacha

hi, please check pm please.

$200 USD trong 2 ngày
(18 Đánh Giá)
6.3
goodmanager2011

Hello Tito, i am ready for the project. Thank you for your kind.

$30 USD trong 3 ngày
(7 Đánh Giá)
3.7
Stiizzy

Hello. We are ready to start

$250 USD trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
2.6
prishal

Hi please check your PM

$250 USD trong 20 ngày
(1 Đánh Giá)
0.0
Kanyal

Hi Pleasee PMB for details

$250 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
3.8
corptech

hi,kindly check the pm for details.

$600 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
everhome

Hi TitoCampos, i finished this job, let me do it.

$75 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
nancytechie

Respected Client, Please go through PMB for more details regarding our Proposal. Thanks & Regards.

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0