Đã Đóng

Viết ứng dụng iPhone

4 freelancer chào giá trung bình$31 cho công việc này

FreeWjngs

Hi, Nhóm mình là Freewjngs Team ở Hà Nội. Bọn mình chuyên làm app iOS và Android outsourcing. Đối với app tin tức này bọn mình chỉ cần 1 ngày (với điều kiện bạn đã có đủ resources cần thiết để làm app ví dụ như: PSD Thêm

$55 USD trong 1 ngày
(27 Nhận xét)
6.1
TechnoAppMaster

Hi I have 3.5+ years of experience in app development. I have successfully launched 25+ apps on Google Play Store. I have working experience on both Eclipse and android studio. I am especially master in Java. Have b Thêm

$20 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.6
nhatfreelancer1

cho tui làm đi người ơi! hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

$25 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
shrijitechnology

A proposal has not yet been provided

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
datalogix2

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0