Đã Hủy

JQueryMobile expert needed

JQueryMobile expert needed to add a few functionalities in existing iphone application which was built using jQueryMobile and Java Script.

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: jquerymobile java, jquerymobile mobile, getveltrod, iphone expert needed, iphone expert, phone application needed, needed application iphone, java expert needed, needed iphone application, expert mobile, script phone application, mobile application script, java script expert, iphone application java, application needed mobile, needed phone application, iphone application script, iphone application needed, expert needed

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét ) Chennai, India

Mã Dự Án: #1689218

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

prolanzer

Ready to start. PM sent.

$200 USD trong 5 ngày
(8 Đánh Giá)
4.4