Đã hoàn thành

Merchant User Website With App for Queentech

Website to handle merchants, and users... logging information, and processing transactions. Must build a robust admin, user, and merchant pane.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: queentech, website with mobile, website to app, Website and app, merchant, admin mobile website, build website app, admin handle phone, admin app, build website mobile, app admin, build website iphone app, robust website, website merchants, user website, iphone logging, merchant processing, build iphone website, build iphone app website, iphone logging app, logging website, processing iphone app, admin pane, website user account system, website user area

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) jericho, United States

ID dự án: #1693950

Được trao cho:

qtsteam

Thanks for the project, Let's do it.

$10000 USD trong 70 ngày
(2 Đánh Giá)
6.1

1 freelancer đang chào giá trung bình $10000 cho công việc này

WangJin

Hello. Please check PMB. Thanks.

$7000 USD trong 50 ngày
(51 Nhận xét)
7.6