Đã Trao

nokia mobile

theremin-style and other touch responsive instruments, drum pads and many more. Gorillaz 's 2010 album, The Fall , was created almost ...

Kỹ năng: iPad, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: mobile responsive, iphone nokia, style responsive, responsive iphone, mobile touch drum, touch drum mobile, style phone, phone style, gorillaz style, nokia mobile, mobile drum touch, album style, mobile nokia, mobile drum, dailer mobile nokia n73, instruments, mobiledialer software mobile nokia, nokia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) dhaka, Bangladesh

Mã Dự Án: #1625637

1 freelancer đang chào giá trung bình $170 cho công việc này

rjgutyivok

PLEASE SEE PMB

$170 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0