Đã Đóng

PREDICT THE TEAM!

1) Person buys the APP.

2) Selects a team of the 20 premier league teams. For example: Man Utd.

3) When Man Utd play a english premier league game then, person controlling app predicts team. 1 point for each correct player. 5 bonus points for all correct.

4) player selects team 90 minutes before the games starts.

5) all Man uts app holders in a league of their own OR app holders can create a mini league wiht other teams.

Kỹ năng: Android, Blackberry, iPad, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: team mobile games, premier league, mini games, app mini, league app, english phone game, game mini mobile, game team, create mobile games, league points, mini mobile app, create mobile game, mobile player app, iphone create game app, iphone mini app, mini app, code bonus point system, bonus point, player iphone games, iphone app mini game, mini games iphone, iphone mini games, bonus point virtuemart, game mini, player games teams

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1652960

5 freelancer đang chào giá trung bình £232 cho công việc này

SanketJain

Let's discuss it out.. Please check PM.

£500 GBP trong 20 ngày
(77 Đánh Giá)
7.0
felimuno

hi im interested.

£200 GBP trong 5 ngày
(5 Đánh Giá)
3.8
mokrfyth

PLEASE SEE PM

£140 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
salesbik

PLEASE SEE PMB

£150 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
rtyudfgrt

PLEASE SEE PMB

£170 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0