Đang Thực Hiện

Private Iphone Task

4 freelancer đang chào giá trung bình $5022 cho công việc này

chiragiphonedev

Hi, Please see your PMB.

$30 USD trong 1 ngày
(26 Nhận xét)
5.5
thymetech

I'll do it for just under $20 big ones :) Or consulting at $125/hr - your choice.

$19999 USD trong 1 ngày
(4 Nhận xét)
2.2
djip123

Check your PM

$30 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
BooLeak

Hello, see the PMB please.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0