Đang Thực Hiện

private job for iDevloper 2

private job for iDevloper 2 as we talk before .... its for my friend ..................................

Kỹ năng: Cocoa, iPad, iPhone, Mobile App Development, Objective C

Xem thêm: job for , talk friend, private job mobile, job mobile, idevloper, phone job, viewing private friend blaster, private job, private friend blaster, friend blaster view private, talk mobile, iphone friend, post private job, tell friend job

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) kuwait, Kuwait

Mã Dự Án: #1606249

Đã trao cho:

iDevloper

project Accepted.

$50 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
4.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $110 cho công việc này

Evaninfo

PLEASE CHECK PMB

$170 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0