Đã Đóng

private job for iDevloper

private job for iDevloper (for the task we talk about before)

Thank you my friend ...................

Kỹ năng: Cocoa, iPad, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: job for , talk friend, private job mobile, job mobile, idevloper, task job, phone job, viewing private friend blaster, private task, private job, private friend blaster, talk mobile, iphone friend, post private job, tell friend job

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) kuwait, Kuwait

Mã Dự Án: #1606229

4 freelancer đang chào giá trung bình $438 cho công việc này

chung2012

Please see the P.M.B.

$500 USD trong 7 ngày
(11 Đánh Giá)
5.1
sunview212

Please check my PMB.

$500 USD trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
4.2
morgantechno111

PLEASE CHECK PMB

$350 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Jontechnologies3

PLEASE CHECK PMB

$400 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0