Đã hoàn thành

private project

Được trao cho:

SevenStarInfo

Hi, As discussed!

$2400 USD trong 45 ngày
(19 Đánh Giá)
6.7

1 freelancer đang chào giá trung bình $2400 cho công việc này

WangJin

Hi, No problem!!!, I don't know about your project at all, only bid on $3000, Check my History... Jina Hong.

$3000 USD trong 20 ngày
(51 Nhận xét)
7.6