Đang Thực Hiện

Project for Asperi as Agreed

Project for Asperi as Agreed

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: iphone project, agreed upon bid project, mobile iphone project, agreed, layout project, flash project maker, mfc project, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) South Glamorgan, United Kingdom

Mã Dự Án: #1021251

1 freelancer đang chào giá trung bình £180 cho công việc này

Asperi

Hello, got it. Best regards.

£180 GBP trong 12 ngày
(10 Đánh Giá)
4.4