Đã hoàn thành

PSD to Mobile JQuery HTML5 (2 Pages)

Được trao cho:

prolanzer

Ready to start. PM sent.

$100 USD trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
4.5

6 freelancer đang chào giá trung bình $104 cho công việc này

jDevAndDesign

please check your pmb

$185 USD trong 3 ngày
(95 Nhận xét)
6.5
sanjay2004

We can help you in this regard.

$100 USD trong 2 ngày
(5 Nhận xét)
5.8
petterpp1

***** Dear. I have an experience to develop a lot of mobile websites and apps using HTML5, JQuery and Javascript for 4+ years. Please check your PMB. Best regards. Petter. *****

$100 USD trong 3 ngày
(11 Nhận xét)
4.7
web303

I am ready to work !

$220 USD trong 4 ngày
(1 Nhận xét)
2.4
auxius

Sir i can start right away

$40 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
harsh24

I will do that for you. please check message for more detail.

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
3.0