Đã Đóng

ReadMind App for iphone.

Hi everyone!

I have you a specific brief of what i need you to build for me.

As the app is ready i want it to be on itunes store.

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: readmind iphone, build app store, ready app, itunes app store phone, brief app, ready iphone, iphone build app, build itunes, app iphone ready, app store iphone, store locator iphone app, iphone app store locator, iphone app store xml, database iphone app store, iphone app store affiliate

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Natanya, Israel

Mã Dự Án: #1604097

7 freelancer đang chào giá trung bình $157 cho công việc này

XcodePro492

Hi please check your pmb :)

$250 USD trong 20 ngày
(44 Đánh Giá)
6.6
arman321

SERIOUS BIDDER.CHECK PMB...

$100 USD trong 2 ngày
(8 Đánh Giá)
4.7
chickchik

Please check PBM for more detail, sir.

$150 USD trong 3 ngày
(6 Đánh Giá)
4.5
Clarkinfotech5

PLEASE CHECK PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Adrianfoz

PLEASE CHECK PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Dhaval951

hello , please see the private message..

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Jontechnologies9

PLEASE CHECK PMB

$200 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0