Đã Đóng

Required Iphone applicationdeveloper using Titanium (Urgent)

2 freelancer đang chào giá trung bình $475 cho công việc này

kapilghai2003

Dear Client, Please check PMB

$350 USD trong 7 ngày
(23 Đánh Giá)
5.9
enriquethumar

Hello sir, We have very good experience in web fields, our experties are PHP , MYSQL , WORDPRESS ,javascript , PAYMENT GATEWAY , JQUERY , MAGENTO , DRUPAL , JOOMLA , Ext JS, ZEND FRAMEWORK , ZEN CART , V-BULLETI Thêm

$600 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0