Đang Thực Hiện

Sftp iPhone App

Đã trao cho:

ayushbajaj29

I am interested. Check PM

$300 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

6 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

namanhams

Hi, Please check your inbox. Thanks.

$450 USD trong 10 ngày
(21 Đánh Giá)
5.6
kingyond

Hi, i am skill at iPhone/object development.

$500 USD trong 10 ngày
(11 Đánh Giá)
5.5
iphonegurusaini

Please check PMB for more details.

$1000 USD trong 30 ngày
(6 Đánh Giá)
5.2
bharatmaru

i can do it.

$250 USD trong 16 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sebas2000

I'm an experienced developer (more than 15 years) and I've been working on iPhone apps for over two years. I developed many app you'll find on App Store, please take a look to my website for details: www.tapcoder.co Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0